Inspicientský systém — InterSono SG a.s.

ART of TECHNOLOGY

Česky English
Úvod , Slovníček pojmů, Inspicientský systém

Inspicientský systém


Inspicientský systém je systém komunikace mezi inspicientem a zbytkem divadelního týmu.

Inspicient je pomocník divadelního  režiséra, technický asistent režie, jenž je během divadelní produkce pověřen kompletním technickým a organizačním dohledem a dozorem nad průběhem divadelního představení. Do jeho pracovní náplně spadá koordinace nástupů herců  na jeviště a odchodů z jeviště včetně dozoru nad jejich kostýmním  vystrojením, dále příprava všech rekvizit, výměna dekorací. Při své práci musí operativně spolupracovat prakticky téměř se všemi lidmi, kteří zajišťují zdárný průběh představení na jevišti, tedy s rekvizitáři, garderobiéry, dirigentem orchestru, suflérem, maskéry, jevištními mistry a dalšími technickými pracovníky divadla (např. zvukaři, osvětlovači).
Admin Soubory © Intersono SG a.s. | Hasičská 551/52, Ostrava | tel: 595 782 048 | fax: 595 782 051 | office@sado.cz | vyrobila: MediaFabríca
   Registrovat