NAHRÁVACÍ STUDIO MICHAELA KOCÁBA — InterSono SG a.s.

ART of TECHNOLOGY

Česky English

NAHRÁVACÍ STUDIO MICHAELA KOCÁBA


Praha / Praha-Trója / ČR / 2002

  • prostorová akustika a interiér, osvětlení, ozvučení
  • komplexní dodávka a instalace vybavení režie

V případě pražského studia známého hudebníka Michaela Kocába stálo Intersono před úkolem vhodně skloubit moderní technologii s vysokými nároky na vzhled interiéru. Projektová dokumentace na stavební práce i řešení technologických částí probíhala souběžně a následně se přistoupilo k realizaci obou neodlučitelných prvků. Pro nahrávací studio a zvukovou režii byla realizována prostorová akustika, ozvučení a osvětlení, interiér byl vybaven multifunkčními prvky tak, aby mohlo docházet k jeho rychlým proměnám podle různých funkčních požadavků (např. sklápěcí stůl). Firma Intersono zde výhodně využila svých zkušeností z montáží strojních zařízení v divadlech nebo na sportovištích.
Admin Soubory © Intersono SG a.s. | Hasičská 551/52, Ostrava | tel: 595 782 048 | fax: 595 782 051 | office@sado.cz | vyrobila: MediaFabríca
   Registrovat