Česká mše vánoční v Trutnově — InterSono SG a.s.

ART of TECHNOLOGY

Česky English
Úvod , Aktuality, Česká mše vánoční v Trutnově

Česká mše vánoční v Trutnově


Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas, kde Intersono bylo generálním dodavatelem akustiky, ozvučení, jevištních technologií a interiéru sálu, připravuje na středu 22. prosince scénické provedení nejznámější české mše od Jana Jakuba Ryby na historické dobové nástroje. Cílem představení je přiblížit pradávný vánoční příběh v hudebně tanečních obrazech, které vycházejí ze symbolů a tradic české a moravské lidové kultury.

Proslulá mše Jana Jakuba Ryby není mší jen v liturgickém smyslu slova. Je jakýmsi lidovým vánočním oratoriem, přirozeně evokujícím divadelnost a formu. Prvky lidového humoru obsažené v Rybově libretu budou důstojně vyváženy principem scénického oratoria, tedy „duchovní“ opery na scéně. Pro diváka bude zajímavým prvkem scénické prolnutí komorního orchestru, sboru, sólistů a tanečníků do jednoho organického celku.
Pro navození slavnostní religiózní atmosféry byla jako forma předehry zvolena Pastorela in A V. J. Kopřivy – Huc, Huc ad Regem, zpívaná v jazyce latinském, vyvolávající představu posvátného andělského chóru „zvěstujícího pastýřům velkou novinu“. Na ni pak plynule navazují jednotlivé části Rybovy České mše vánoční (Kyrie, Gloria…), ve kterých je vyprávěn příběh o narození Páně a příchodu pastýřů k jesličkám. Vedle tanečníků budou součástí jeviště – živých jesliček – také muzikanti, sbor i sólisté. Tým Košíková – Válek, Hradišťan – Ensemble Baroque navazuje na úspěšnou spolupráci na dílech: Rákoš Rákoczy (Janáček, pro Janáčkův Máj, Ostrava 2009), Kytice (Martinů, pro Pražské jaro, ND Praha 2010), realizace barokních suit G. F. Händela a J. S. Bacha na Letní škole barokní hudby 2009 a 2010.
The Czech Ensemble Baroque Orchestra – soubor hrající na autentické nástroje v klasicistním ladění 430 Hz. Zpěváci pohybující se profesionálně v oboru „stará hudba“. Taneční složka souboru Hradišťan – zabývající se kromě vlastní choreografické a hudební tvorby také pohybovým ztvárněním významných hudebních děl. Spojení všech těchto umělců slibuje zcela nový způsob zpracování. Z hlediska hudebního – ryzí klasicistní interpretaci. Z hlediska scénického – fundovaný pohled na archetypy, dokonalou znalost lidových vánočních zvyků a religiozity období 18. – 19. století.
Admin Soubory © Intersono SG a.s. | Hasičská 551/52, Ostrava | tel: 595 782 048 | fax: 595 782 051 | office@sado.cz | vyrobila: MediaFabríca
   Registrovat